Grunnvurderinger ved frikjøring

-Om nissen på toppturlasset og aktive valg

Hva er frikjøring?

 • Villsnø
 • Fritt fjellterreng
 • Egne, frie valg

Typiske stikkord er Fart-Flyt-Mestring-Glede

Vi ønsker å drive frikjøring og forstår at dette innebærer å ferdes i terreng og under forhold som ikke er kalkulerbare eller fullt ut beregnelige. Sier vi ja til premissene for frikjøring, sier vi også ja til farene dette innebærer. Nissen på lasset ligger nettopp i at vi ikke til en hver tid kan si med sikkerhet at noe er trygt. Vi vil selvsagt forsøke å redusere sjansen for at noe skal gå galt, men vi kan aldri være 100 prosent trygge.

Noen hendelser som kan inntreffe i møte med fri natur:

Nyhetssakene viser tydelig at samtlige av disse hendelsene kan føre til alvorlige skader og i verste fall død.  Alvorlige greier, med andre ord.

Forutsetninger for å si “Ja takk”

Jeg mener at dersom du sier ja til farene, og tar innover deg alvoret i det du holder på med, bør du(og jeg sier bør, dette dreier seg altså om verdier) som et utgangspunkt og et minimum ha et aktivt og reflektert forhold til de følgende punktene:

 1. Gruppa
 2. Ferdselsmønster
 3. Utstyr

Gruppa

Ekte glede er delt glede. Ikke overraskende er mange opptatt av det sosiale i forbindelse med toppturer og skikjøring. Dessverre er gruppa også faktor som kan lede oss på feil vei. Her er det flere forhold som kommer inn, men ofte er det snakk om Antall. Dersom vi øker antallet, øker tidsbruken. Vi øker også “kaoset” som inntreffer gjennom økt variasjon i FerdighetForm og Forventning.

Den eneste måten å forebygge disse problemene på er gjennom kommunikasjon. Vi må bli enige om at dette er noe vi gjør sammen som én gruppe. Vi inngår en Sosial kontrakt, lik den klatrerne gjør når de binder seg inn i hver sin ende av tauet. “Jeg sikrer deg, du sikrer meg”. Etter å ha etablert en felles gruppeforståelse kan vi i felleskap klarlegge utfordringer i sammenheng med Antall, Ferdighet, Form og Forventninger. Videre danner den sosiale kontrakten grunnlaget for bruken av ferdselsmønster:

Ferdselsmønster

Rute og sporvalg
Linjevalg
Trygge og oversiktlige stoppested som er avtalt på forhånd
Visuell kontakt
“En-og-En” eller “kjøreavstand”
“Two once trees”

Utstyr

Hva har vi til en hver tid i sekken?Anbefalt innhold for frikjøring

 1. Spade
 2. Søkestang
 3. Førstehjelpsutstyr
 4. Vindsekk
 5. Varmeplagg
 6. Kart og kompass
 7. Lykt
 8. Termos med varm og søt te
 9. Energi bar
 10. Enkelt rep.sett med kniv, tang og duct-tape
 11. Tørt skift til overkropp og “headover”/hals
 12. Skifeller

Høyaktuelt sikkerhetsutstyr som bør vurderes:

 1. Hjelm
 2. Skarejern
 3. Isøks
 4. Stegjern
 5. Skredsekk

Nyhetssak om hjembruk
Artikkel om skredsekk